Uvjeti kupnje

Nositelj svih prava na Internet stranici www.bigwipes.com.hr je Karić Automobili

Karić Automobili obavještava korisnike da se prije kupnje upoznaju sa Uvjetima prodaje te svojim pravima i obvezama koje iz toga proizlaze.

PREDUGOVORNA OBAVIJEST

Na uvjete poslovanja i korištenja stranice www.bigwipes.com.hr i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstava daljnje komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja korištenja, osim u slučaju da se ugovorne strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14), Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14 i 110/15) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/5, NN 41/08 i 125/111 i 78/15).

OPĆI UVJETI

Za pristup i korištenje internetske stranice www.bigwipes.com.hr i svih pridruženih stranica i servisa na bigwipes.com.hr domeni te usluga primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja internetske stranice i usluge (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) te svi važeći zakoni i drugi pravni propisi. Kao preduvjet za kupovinu na ovoj stranici jest registracija kupca kao korisnika. Registracijom na ovoj stranici kao korisnik smatra se da ste ove Uvjete korištenja pročitali, razumjeli te da ih u cijelosti prihvaćate. Ukoliko ne prihvaćate ove Uvjete korištenja, ne registrirajte se kao korisnik. Karić Automobili pridržava pravo revidirati Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku kao i ukinuti registraciju korisniku bez prethodne obavijesti. Vaša je obveza da Uvjete korištenja povremeno ponovno pročitate kako biste se upoznali s eventualnim promjenama. Korištenje stranice nakon izmjene Uvjeta korištenja podrazumijevat će da ste s izmjenama upoznati te da ih razumijete i u cijelosti prihvaćate. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

AUTORSKA PRAVA

Stranica polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programski kod). Neovlašteno kopiranje bilo kojeg dijela stranice, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem prava stranke i podložno je tužbi.
Fotografije proizvoda ilustrativne su prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Karić Automobili osobito ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo s obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih kupac vidi na zaslonu i sl.
U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda.

Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi uvjeti kao i pojedini uvjeti naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu društva Karić Automobili za sklapanje ugovora te korisnik zaključivanjem narudžbe iste prihvaća čime se sklapa ugovor između korisnika i obrta Karić Automobili 
Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem interneta.
Predmet ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem web shopa uz plaćanje odgovarajuće naknade.
Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu na sljedeći način:
a) Kupac koji se odluči na kupnju proizvoda na našim internet stranicama, da bi naručio proizvode prethodno se mora registrirati. 
Nakon unosa potrebnih podataka za registraciju, kupac na e-mail adresu koju je unio prilikom registracije dobiva potvrdni e-mail sa svim potrebnim informacijama vezanim uz registraciju, linkom na Uvjete kupnje te linkom za potvrdu registracije.
Nakon što potvrdi registraciju i složi se sa svim unesenim informacijama prilikom registracije, kupac može nastaviti sa odabirom artikala i plaćanjem istih.
U slučaju kršenja odredbi Uvjeta Karić Automobili zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, gašenja registracije ili korisničkog računa korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.
Plaćanjem narudžbe smatra se da je sklopljen Ugovor između Vijaka Kranjec i korisnika kao kupca te isti tim činom stupa na snagu.

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljena obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s linkom na obrazac za jednostrani raskid Ugovora kako je to propisano člankom 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.
Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
- ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti KARIĆ AUTOMOBILE o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu Karić Automobili, Andrije Žaje 5, Zagreb ili elektroničkom poštom na _________U zahtjevu za raskid ugovora, korisnik će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte.
Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.
Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koja su od njega primljena, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od zaprimanja odluke o jednostranom raskidu Ugovora te povrata robe.
Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je obrtu Karić Automobili uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Troškovi povrata robe isključivo su na korisniku.

Za sve informacije molimo Vas da uputite poziv na info telefon: +385 1 3095 077

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. 
U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe o čemu će korisnik biti obaviješten.

PRAVO NA IZMJENU SADRŽAJA I USLUGE

Uredništvo stranice zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na stranici bez obavezne prethodne najave.

DOSTAVA I UVJETI DOSTAVE

Inozemstvo:
_

Hrvatska:
_

Europska unija:
_

Ostatak svijeta:
_

Specificirana cijena dostave za sva područja je fiksna bez obzira na količinu kupljenih proizvoda putem www.bigwipes.com.hr

Vrijeme dostave:

Ukoliko je kupovina realizirana do 14.00 h po lokalnom vremenu tranzitno vrijeme dostave za Hrvatsku je sljedeći radni dan, za Europu iznosi 1-2 radna dana, a za ostatak svijeta 2-4 radna dana.
U slučaju realizacije kupovine nakon 14.00 h po lokalnom vremenu tranzitno vrijeme povećava se za 1 radni dan.

PRIGOVORI I REKLAMACIJE

Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati predmet kupnje. 
Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke pošte na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili obične pošte na adresu Karić Automobili, Andrije Žaje 5, Zagreb.
U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. 
Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije radi provjere oštećenja i/ili neispravnosti.
Kupac se upućuje na odredbe Zakona o obveznim odnosima glede materijalnih i pravnih nedostataka te rokova za isticanje istih. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim predmetnim Zakonom, cjelokupni trošak zamjene proizvoda pada na teret prodavatelja. 
U slučaju spora glede opravdanosti reklamacije, angažirati će se vještak ili druga stručna osoba radi vještačenja proizvoda.

ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Karić Automobili se brine o zaštiti sigurnosti i privatnosti osobnih podataka korisnika te posluje u skladu sa mjerodavnim zakonima o zaštiti prava na zaštitu privatnosti i sigurnosti podataka.
Dani podaci koriste se isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima.
Karić Automobili će podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjenja ugovora te utvrđenja zahtjeva korisnika te daljnjeg razvoja u smjeru kvalitetnijeg pružanja usluge prodaje opisane ovim Uvjetima.

UVJETI PRODAJE

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Internet trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljnje komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem interneta te telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega.
U slučaju sklapanja ugovora na daljinu, obavijest iz članka 57. stavka 1. ovoga Zakona mora biti prilagođena sredstvu daljinske komunikacije koje se koristi te mora biti priopćena jednostavnim i razumljivim jezikom, a ako se daje na trajnom mediju, mora biti i čitljiva.
Ako se ugovor sklapa putem sredstva daljinske komunikacije koje omogućava ograničen prostor ili ograničeno vrijeme za prikaz obavijesti, trgovac je dužan putem toga sredstva daljinske komunikacije obavijestiti potrošača barem o podacima iz članka 57. stavka 1. točaka 1., 2., 5., 8. i 15. i stavaka 4. do 6. ovoga Zakona.
Ako u svrhu sklapanja ugovora trgovac kontaktira potrošača putem telefona dužan je na početku komunikacije navesti svoj identitet, odnosno identitet osobe u čije ime i/ili za čiji račun nastupa te komercijalnu svrhu poziva, što ne isključuje obvezu trgovca iz stavka 2. ovoga članka.

CIJENE PROIZVODA I USLUGA PUTEM WEBSHOP USLUGE

Cijene proizvoda i usluga istaknute na Internet stranicama izražene su u valutama zemlje koju je korisnik odabrao u izborniku. Iste za Republiku Hrvatsku i zemlje u Europskoj uniji uključuju porez na dodanu vrijednost, a za ostatak svijeta ne uključuju porez na dodanu vrijednost. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i / ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.
Potvrdom kupovine korisnici završavaju postupak kupovine putem web shop usluge. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen realizacijom plaćanja Kupca.
Cijena dostave, provizije te dodatnih troškova kupljenih proizvoda je uključena u konačnu cijenu proizvoda koju kupac uplaćuje na račun. Troškove carinjenja snosi kupac. Detaljnije o carini na http://www.carina.hr.


UVJETI POVRATA (ZAMJENE) I REKLAMACIJE

Kupac ima pravo na povrat, odnosno zamjenu proizvoda u ovim slučajevima:

    • ako je isporučena roba koja nije naručena,
    • ako je isporučena roba koja ima grešku nastalu u proizvodnji,
    • ako ima oštećenja na proizvodima.

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Karić Automobili se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici obrta Karić Automobili i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

IZJAVA O SIGURNOSTI

Osobni i financijski podaci zaštićeni su sigurnosnim protokolom s 256-bitnom šifrom (SSL) kakvu koriste banke, kartične kuće i svjetske vlade. Kod prijenosa podataka tijekom autorizacije kreditne kartice koristimo 3D provjere „Verified by Visa” i „MasterCard SecureCode” kako bi se onemogućio neovlašteni pristup podacima.

 

BIG WIPES

bigwipes kontakt

Mi razvijamo, proizvodimo i distribuiramo po cijelom svijetu, široki spektar specijalnih maramica za čišćenje, pod našom veoma uspješnom markom BIG WIPES™. Maramice su naš jedini fokus i time smo u mogućnosti uložiti vrijeme i novac u razvoj najboljeg proizvoda po konkurentnoj cijeni.

Potražite trgovinu

mapa hr

Potražite sebi najbližu trgovinu

Kontaktirajte nas

sample+385 1 3638 444
+385 91 3638 555

sample info@bigwipes.com.hr
shop@bigwipes.com.hr

Andrije Žaje 5
10000 Zagreb, Hrvatska

fbBIG WIPES on Facebook

paypal logo